Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Om at det ble gitt konsesjon til økt regulering av innsjøen Markbulia til tross for at området er hekkeområde for myrhauk, og hvorfor ikke statsråden har sørget for at myrhaukens leveområde blir ivaretatt

Datert: 19.11.2015
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 25.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I den nylig framlagte rødlisten går myrhauken fra å være sårbar til sterkt truet. I statsråd 23. oktober ble det gitt konsesjon til økt regulering av innsjøen Markbulia, bygging av et nytt Einunna kraftverk og en ny kraftledning fra Einunna kraftverk. Både NVE og Folldal kommune hadde gått imot utbyggingen. I utredningene og høringsuttalelsene til saken kommer det fram at området er hekkeområde for myrhauk.

Hvorfor har ikke statsråden sørget for at myrhaukens leveområde blir ivaretatt?


Les hele debatten