Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om at Norges mål om klimanøytralitet tar utgangspunkt i flere tiltak utenfor Norges grenser, og hvorvidt dette betyr at kvotekjøp også i framtiden vil være metoden for å oppfylle våre forpliktelser i klimakonvensjonen

Datert: 19.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Norske klimagassutslipp har økt de siste 25 årene. Norge har kompensert for dette med usikre klimakvoter. Norge går nå inn for et mål om 'klimanøytralitet', tidligere omtalt som 'netto null', som tar utgangspunkt i flere tiltak utenfor Norges grenser.

Betyr dette at kvotekjøp også i framtiden vil være metoden for å oppfylle våre forpliktelser i klimakonvensjonen?


Les hele debatten