Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden meiner det er rett folkeopplysning når han i ein kronikk skriv at «i dag spesialiserer kirurgene seg på ulike deler av kroppen», og om han kan gjera greie for kva tid same kirurg opererte hjerne og kne

Datert: 26.11.2015
Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Besvart: 02.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriv følgjande i ein kronikk i Bergens Tidende den 20. november, same dag som Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) blei fremma: 'I dag spesialiserer kirurgene seg på ulike deler av kroppen. En kirurg som er spesialist på mage og tarm, opererer ikke hjerter. En kirurg som er spesialist på hjerner, opererer ikke knær.'

Kan statsråden gjere greie for kor tid kirurgane gjorde dette, det vil si at same kirurg opererte hjerne og knær, og meiner statsråden slik argumentasjon er rett folkeopplysning?


Les hele debatten