Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden er enig i at selv om det haster med å skaffe plasser til flyktningene, må man ta hensyn til integreringsutfordringene i nærmiljøene i Oslo og andre byer, og ikke gjøre ting som kan forsterke disse

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): På et møte 25. november med 15 norske byer om flyktningsituasjonen ga regjeringen beskjed om at den vil at det raskt skal etableres brakkebyer med rundt 3 000 akuttplasser. Byene er positive til å ta sin del av ansvaret, men mener det vil få negative konsekvenser for integreringen i byene dersom man bygger opp så store konsentrasjoner.

Er statsråden enig i at selv om det haster med å skaffe plasser, må man ta hensyn til integreringsutfordringene i nærmiljøene i Oslo og andre byer, og ikke gjøre ting som kan forsterke disse?


Les hele debatten