Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan nevne ett forslag som regjeringen har fremmet som i vesentlig grad kutter utslippene i oljeindustrien fram mot 2020

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Oljeindustrien er den sektoren som slipper ut mest klimagasser her i landet, og har nesten doblet sine utslipp siden 1990. Uten skjerpede virkemidler for å kutte utslipp i oljesektoren er det liten realisme i å nå Stortingets nasjonale klimamål for 2020. Statsråden har blant annet ansvar for utslippstillatelser til industrien, der det kan stilles miljøkrav.

Kan statsråden nevne ett forslag som regjeringen har fremmet som i vesentlig grad kutter utslippene i oljeindustrien fram mot 2020?


Les hele debatten