Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvilken reaksjon regjeringen vil utløse i klimaforhandlingene ved å kutte miljøstøtten til fattige land, med henvisning til at kuttet omfatter regnskogsbevaring, fornybar energi og bærekraftig utvikling

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Rike land har lovet minst 100 mrd. dollar årlig i klimafinansiering til fattige land innen 2020. Løftet har vært svært viktig for tilliten mellom rike og fattige land. Norge har vært en pådriver for at løftene skal innfris. Nå kuttes den norske miljøstøtten til fattige land med 1 mrd. kroner for 2016. Kuttet omfatter regnskogsbevaring, fornybar energi og bærekraftig utvikling.

Hvilken reaksjon er det regjeringen vil utløse i klimaforhandlingene ved å kutte miljøstøtten til fattige land med 1 mrd. kroner?


Les hele debatten