Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor ikke statsråden og regjeringen har fulgt oppskriften fra Miljødirektoratet, men i stedet bevisst unnlatt å gjennomføre viktige tiltak slik at utslippene ligger an til å øke frem mot 2020

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I GAP-rapporten fra Miljødirektoratet fra mars 2014, med senere oppdateringer, ble regjeringen presentert for oppskriften på hvordan Stortingets klimamål om å redusere norske klimagassutslipp fra dagens 53,8 til 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, kunne nås.

Hvorfor har ikke statsråden og regjeringen fulgt oppskriften fra Miljødirektoratet, men i stedet bevisst unnlatt å gjennomføre viktige tiltak slik at utslippene ligger an til å øke frem mot 2020?


Les hele debatten