Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

Om at mer enn 100 land krever at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader, med bakgrunn i at det såkalte togradersmålet har store negative konsekvenser, og hva som er Norges posisjon knyttet til dette

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Mer enn 100 land krever at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader. Bakgrunnen er at det såkalte togradersmålet har store negative konsekvenser for disse landene.

Hva er Norges posisjon knyttet til dette?


Les hele debatten