Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om statsråden er innstilt på at veibruksavgift, CO¨2-avgift og mineraloljeavgift må økes i årene framover for å redusere utslipp innen transportsektoren og for å gjøre alternative drivstoff konkurransedyktige

Datert: 25.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Avtalen i Paris kommer til å bli en nedenfra og opp-avtale, dvs. at det er summen av de ulike landenes forpliktelser som gjør om vi unngår katastrofal global oppvarming eller ikke. Det blir altså ingen internasjonal karbonpris, men likevel blir prising av utslipp i årene framover veldig viktig for å oppnå målsettingen i de ulike landene.

I Norge venter vi på anbefalingen fra Grønn skattekommisjon, som jo er helt avgjørende for oppfølgingen av hvordan vi skal prise våre utslipp. Og Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene er enige om en oppfølging av Grønn skattekommisjon med en arbeidsgruppe med partiene, og som skal ledes av statsministeren.

Våre forpliktelser er at vi skal redusere våre utslipp med 40 pst. innen 2030, og både statsministeren og statsråden har uttalt at mye av dette må gjøres innenfor transportsektoren. Statsråden påpekte også tidligere i denne spørretimen at det er viktig at vi har riktige miljøtiltak som virker. Da blir mitt spørsmål om statsråden nå er innstilt på at veibruksavgift, CO2-avgift og mineraloljeavgift må økes i årene framover, for å redusere utslipp innen transportsektoren og for å gjøre alternative drivstoff også konkurransedyktige.


Les hele debatten