Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om bekymring for rekruttering og bemanning ved lokalsykehusene, med henvisning til at flere lokalsykehus, som Nordfjord sjukehus, kan miste kirurgisk vaktkompetanse, og en reduksjon av fagmiljøene ved lokalsykehusene gjør det vanskelig å rekruttere fagfolk

Datert: 03.12.2015
Besvart: 13.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Nasjonal helse- og sykehusplan foreslås det at flere lokalsykehus kan miste kirurgisk vaktkompetanse, jf. Nordfjord sjukehus. Mange er bekymret for at en reduksjon av fagmiljøene gjør det vanskelig å rekruttere fagfolk. I Klassekampen 25. november 2015 skriver legevaktsjefen at Nordfjord baserer seg mye på utenlandske vikarleger, og at anestesiberedskapen er redusert til én lege som er på vakt døgnet rundt i syv døgn om gangen.

Er det slik rekruttering og beredskap statsråden ser for seg ved andre lokalsykehus?


Les hele debatten