Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om statsministeren planlegger nye konkrete initiativ for å styrke innsatsen mot den voksende arbeidsledigheten i tiden som kommer, med henvisning bl.a. til utfordringen med å få ned klimagassutslippene

Datert: 02.12.2015
Besvart: 02.12.2015 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Arbeid er den røde tråden når vi skal møte noen av de sentrale utfordringene i vår tid – innsats mot voksende ledighet, som nå er i ferd med å bli høyere enn i Tyskland og på vei mot USAs nivå, innsats for å få ned klimautslippene og innsats for integrering av mennesker som har fått opphold i Norge. Vi trenger lederskap på disse områdene for å sette mål og å mobilisere innsats, slik at bedriftene skaper flere jobber, at det kommer jobber i virksomheter der klimautslippene er fallende mot null, og at det skapes veier inn i opplæring og kvalifisering til arbeid for mennesker som har vært på flukt, gjennom bl.a. norskopplæring og kvalifisering, slik at de med opphold så raskt som mulig kan bli inkludert, bli bidragsytere, skattebetalere og arbeidstakere. Ikke noe av dette kommer av seg selv. Det kreves lederskap i bedriftene, der innovasjonen skjer og de fleste jobbene skapes, i kommunene og i lokalsamfunnene, som skal bidra til integrering og hos partene i nærings- og arbeidslivet, som skal spille en viktig rolle for at vi kan gjøre fremskritt.

Jeg etterlyser at regjeringen viser politisk lederskap – mot den voksende ledigheten, for de nye arbeidsplassene – for å nå den formidable utfordringen det er å kutte 40 pst. i klimagassutslippene og for å komme i gang med vellykket integrering. Da budsjettforliket ble klart på historisk overtid sist uke, hørte vi fire ulike presentasjoner fra forlikspartiene. Ingen av dem hadde innsats mot ledighet som hovedsak for det de var blitt enige om. Den siste uken har debatten handlet om hvem som hadde påfunnet om å innføre en flyseteavgift – pose i fjor, flysete i år.

Mitt spørsmål er: Planlegger statsministeren nye konkrete initiativ for å styrke innsatsen mot den voksende arbeidsledigheten i tiden som kommer?


Les hele debatten