Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden fortsatt står fast på at det er helseforetakene og ikke Stortinget som skal ta stilling til hvor det skal være akuttkirurgisk beredskap

Datert: 07.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Regjeringen har fremmet en nasjonal helse- og sykehusplan med to 'scenarier' for utvikling av akuttberedskap ved sykehus. Statsråden har flere ganger i media presisert at det er opp til helseforetakene å avgjøre om det akuttkirurgiske tilbudet skal utvikles eller tas vekk ved sykehusene.

Etter at statsråden har besøkt flere berørte sykehus, står han fortsatt fast på at det er helseforetakene og ikke Stortinget som skal ta stilling til hvor det skal være akuttkirurgisk beredskap?


Les hele debatten