Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvilke føringer departementet har gitt for å sikre at ideelle virksomheter fortsatt kan være aktuelle og reelle tilbydere når arbeidsmarkedstiltakene konkurranseutsettes

Datert: 07.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Regjeringen har gjentatte ganger uttalt at en ønsker at ideelle virksomheter fortsatt skal være leverandører innenfor velferdsområdet. Dette ble også understreket da regjeringen besluttet at flere av arbeidsmarkedstiltakene skulle konkurranseutsettes.

Hvilke føringer har departementet gitt for å sikre at ideelle virksomheter fortsatt kan være aktuelle og reelle tilbydere når arbeidsmarkedstiltakene konkurranseutsettes?


Les hele debatten