Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at vi får skikkelige utredninger av naturverdiene i kraftutbyggingssaker

Datert: 14.01.2016
Besvart: 03.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): NVE mottok nylig en rapport som vurderte kvaliteten av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader. Basert på undersøkelser av 20 vassdrag kom det fram store avvik. Antall rødlistede lav og moser var 12,8 ganger så høyt i etterundersøkelsene i forhold til de biologiske undersøkelsene som fulgte konsesjonssøknadene.

Hva vil statsråden gjøre for at vi får skikkelige utredninger av naturverdiene i kraftutbyggingssaker?


Les hele debatten