Spørretimespørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 14.01.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): De siste årene har et økende antall kvinner gjort tjeneste i Forsvaret. Dessverre har de registrert en rekke tilfeller av uakseptable holdninger og handlinger i militæret. Forlegninger, sanitæranlegg, uniformer med mer må også tilpasses kvinnene.

Kan statsråden garantere at Forsvaret er fullt ut forberedt på å ta imot første innrykk av vernepliktige kvinner juli 2016?


Les hele debatten