Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for et landbruk som bruker mest mulig av de ressursene vi har, til matproduksjon

Datert: 14.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Stortinget har lagt auka matproduksjon på norske ressursar til grunn for landbrukspolitikken.

Korleis vil statsråden sørge for eit landbruk som nytta mest mogleg av dei ressursane me har til matproduksjon?


Les hele debatten