Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om EU-kommisjonens forslag om å opprette en EU-styrt grense- og kystvaktstyrke, som i en krisesituasjon og uten godkjenning kan sendes til Schengen-land som ikke kontrollerer sine grenser godt nok, og om statsministeren har en klar holdning i dette viktige spørsmålet om nasjonal suverenitet

Datert: 13.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Før jul la EU-kommisjonen fram forslag om å opprette en EU-styrt grense- og kystvaktstyrke. Forslaget går ut på å ha en stående styrke på minst 1 500 mann som på tre dagers varsel skal kunne sendes til Schengen-land som ikke kontrollerer sine grenser godt nok. Og i en krisesituasjon kan grense- og kystvaktstyrken gripe inn uten godkjenning fra det aktuelle landet. Det har blitt kalt «innovasjonsklausulen». Financial Times beskriver det som nå blir foreslått, som den største overføringen av suverenitet siden innføringen av euro. Forslaget vil også gjelde Norge som Schengen-medlem.

Sist onsdag hadde jeg møte med den islandske statsministeren. Han var helt tydelig i sin motstand mot å gi fra seg nasjonal selvråderett i et så viktig prinsipielt spørsmål. Den islandske statsministeren hadde en klar holdning. Har vår statsminister en klar holdning i dette viktige spørsmålet om nasjonal suverenitet?


Les hele debatten