Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

Om når statsministeren ser for seg at situasjonen med forhøyet luftforurensning i norske byer skal være løst

Datert: 13.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av statsminister Erna Solberg

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Lokal luftforurensning er helseskadelig. Det utløser og forverrer sykdom, spesielt i luftveiene og i hjerte- og karsystemene. Undersøkelser viser at ved høy akutt luftforurensning er det økt dødelighet i de store byene, og det kan over lang tid gi kreft.

Luften i de norske byene og i europeiske byer har de siste årene blitt dårligere. Vi har nå nylig hatt en situasjon i Bergen hvor man igjen har måttet ty til datokjøring, med ulikt resultat. Dette skyldes delvis at bilprodusentene har skapt en illusjon av at det finnes noe som heter «ren diesel», og det er på grunn av en politisk villfarelse for noen år tilbake om at dieselbiler av en eller annen grunn var mer miljøvennlige enn andre biler. Vi hadde også en omlegging av avgiftene i Norge – gjort av den rød-grønne regjeringen – som er en direkte årsak til den økte luftforurensningen som man nå har i norske byer. Når man har gjort en feil, må man gjøre i politikken som ellers i livet: Man må rette opp denne feilen, og vi må gjennomføre mange tiltak for å få en renere bilpark i Norge, bl.a. må avgiftssystemene legges om.

Men når vi nå har en situasjon med akutt luftforurensning, må byene også ha de rette virkemidlene for å bekjempe den. Det er én måte å gjøre dette på: Akutt luftforurensning får man fordi det er stillestående luft, og man får en oppsamling, og da må byene kunne stoppe denne opphopningen før den inntreffer. Et forbud mot dieselbiler er det helt nødvendig å få til. Da blir mitt spørsmål: Når ser statsministeren for seg at denne nye situasjonen med forhøyet luftforurensning i norske byer skal være løst?


Les hele debatten