Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Om statsråden vil sørge for at alle innbetalinger i havbruksfondet etter 1. januar 2017 fordeles i tråd med Stortingets fordeling med 20 pst. av inntektene til staten og 80 pst. av inntektene til kommunene og fylkeskommunene

Datert: 20.01.2016
Besvart: 03.02.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Ved behandling av havbruksmeldingen bestemte Stortinget at det skulle etableres et havbruksfond som skulle sikre økte inntekter til vertskommunene for oppdrettsanlegg.

Vil statsråden sørge for at alle innbetalinger etter 1. januar 2017 fordeles i tråd med Stortingets fordeling med 20 pst. av inntektene til staten og 80 pst. av inntektene til kommunene og fylkeskommunene?


Les hele debatten