Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

Om å styrke rekrutteringen av jenter i Forsvaret, og hva som er gjort rent konkret for å trygge jentene som kommer inn, slik at de blir verdsatt og vist respekt, og slik at det er holdningsendringer

Datert: 20.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Mitt spørsmål går til forsvarsministeren.

I sitt nyttårsforedrag forrige uke i Oslo Militære Samfund sa forsvarsministeren følgende:

«Min målsetting er å legge fram en troverdig og god langtidsplan for Forsvaret. En langtidsplan som gjør Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver og verne om våre interesser. En plan som er økonomisk bærekraftig, og som gir (…) fornuftig bruk av samfunnets ressurser.»

I tillegg sa forsvarsministeren:

«En forsvarsminister har to hovedoppgaver.»

1: være «ansvarlig for utviklingen av» Forsvaret

2: være «en del av et kollegium som ivaretar nasjonens samlede interesser»

I juli 2016 kommer flere kvinner til å være en del av Forsvaret, med verneplikten for jenter. Det er virkelig en endring og utvikling av Forsvaret, spør du meg. Gjennom mange år har det blitt jobbet målbevisst for å styrke rekrutteringen av jenter. Nå er vi der, og vi har jentene her.

Likevel har det vært mange saker som viser uakseptable holdninger til kvinner, straffereaksjoner, øvelser hvor en må bade naken, eller – som fortalt av kvinner i etterkant av at de har tjenestegjort – det har vært sextrakassering og dårlige holdninger, noe som kan krenke den enkelte kvinne på sikt, og ikke minst ødelegge Forsvarets omdømme.

Mitt spørsmål til forsvarsministeren er: Hva er gjort i Forsvaret rent konkret for å trygge jentene som nå kommer inn, slik at de blir verdsatt og vist respekt, og slik at det er holdningsendringer – når en ikke skal endre instruksen i Forsvaret?


Les hele debatten