Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Om Stortinget vil få vite eksakt hva som ligger av ekstraordinære tiltak i tiltakspakken mot arbeidsledigheten som stiger, og om disse summerer seg til 4 mrd. kroner

Datert: 20.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Arbeidsledigheten i Norge stiger. Stadig flere familier rammes av ledighet. Mor, far eller begge mister jobben. Det er dramatisk for dem som rammes.

Norge har alle muligheter til å sette i verk tiltak for å begrense ledigheten. Men av en eller annen grunn har regjeringen en manglende vilje eller evne til å bruke motkonjunkturpolitikk. Senterpartiet er av motsatt syn. Når ledigheten stiger i en rekke bransjer, mener vi i Senterpartiet at en må ha en politikk for å motvirke ledigheten også på kort sikt. Vi har uløste oppgaver i Norge, og vi har ledig arbeidskraft. Vi må heller la folk gå på jobb enn å gå på Nav, og for å håndtere en ekstraordinær situasjon trengs en ekstraordinær innsats.

Vi har hørt mye snakk om en såkalt tiltakspakke, som visstnok skal være på 4 mrd. kr. Vi har ved flere anledninger etterlyst hva som nå er status for tiltakspakken. Hva slags tiltak inneholder den, og hvor stor er den nå? Det får vi altså ikke svar på av regjeringen. Det blir sagt at den er på 4 mrd. kr, men når vi ber om å få se de fire milliardene, er det ikke mulig. Det vi vet, er at for byggebransjen lå det opprinnelig inne en halv milliard til ekstraordinært vedlikehold i kommunene. Det ble først redusert til 200 mill. kr, og så til 0 kr, og det finnes altså ikke den kommunikasjonsavdelingen i dette land, i noe departement, som kan få 0 kr til å bli en gladsak for arbeidsledige håndverkere.

Stortinget forventer et svar på hva som ligger i tiltakspakken. Statsråden har vært klar på at den er på 4 mrd. kr, og at den nå rulles ut. Så mitt spørsmål er: Vil Stortinget få vite eksakt hva som ligger av ekstraordinære tiltak i tiltakspakken, og om disse summerer seg til 4 mrd. kr?


Les hele debatten