Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om når vi kan forvente konkrete forslag til forbedringer når det bl.a. gjelder de skattemessige betingelsene og sosiale rettigheter for gründere og enkeltpersonsforetak, som et samlet storting har bedt om

Datert: 20.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Spørsmålet mitt går til næringsministeren, igjen.

Episode 2 går nå i TV-serien «Gründerne» på NRK. Bakgrunnen for serien er at så mange som en halv million nordmenn bærer på en drøm om å starte for seg selv og teste ut en idé. Serien handler rett og slett om hva det er som skal til for at flere som har en idé, skal omsette dette i konkrete initiativ og ikke minst ha mot til å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. I en tid med behov for omstilling og økende ledighet trenger Norge virkelig at flere realiserer gründerdrømmen, som vi var inne på tidligere her også.

Ferske tall fra SSB viser at antall ledige med universitets- og høyskoleutdanning økte med 13 pst. fra november 2014 til november 2015. Spesielt gjelder dette for oljefylket Rogaland, hvor ledigheten er doblet i denne gruppen. Men også i andre fylker langs kysten – inkludert mitt eget, Møre og Romsdal – ser man en liknende utvikling.

Vår felles utfordring er å legge til rette for å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben, for å få til et grønt skifte og skape nye bedrifter og arbeidsplasser der gamle forsvinner.

Regjeringen har lagt fram en gründerplan. Det er bra. Imidlertid mangler planen tiltak på vesentlige områder, som et samlet storting har bedt næringsministeren og regjeringen om, nemlig en gjennomgang av enkeltpersonsforetaks rammevilkår, som skattemessige betingelser, sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital og det offentlige virkemiddelapparatets innretning og innsats med sikte på senere å fremme konkrete forslag til forbedringer.

Så spørsmålet er: Når kan vi forvente konkrete forslag til forbedringer når det bl.a. gjelder de skattemessige betingelsene og sosiale rettigheter for gründere og enkeltpersonsforetak, som et samlet storting har bedt om?


Les hele debatten