Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen vil bidra til å øke eller redusere klimagassutslippene, med henvisning til forskningen, som viser at flyreiser står for over halvparten av den totale klimaeffekten av reisene til oss nordmenn

Datert: 20.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Mitt spørsmål er til samferdselsministeren.

Marsjordren fra klimaforhandlingene i Paris er at alle land må gå hjem og gjøre mer for å kutte utslippene før 2020, og før 2030. Men i Aftenposten på mandag kom det fram at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke vil love nedgang i klimagassutslippene de kommende årene og dermed legger opp til å bryte Stortingets klimamål. Det klimaministeren sier, er:

«Utslippsreduksjoner de neste to årene påvirkes ikke av beslutninger som denne regjeringen gjør.»

Det er selvsagt feil, men la meg for et øyeblikk ta uttalelsen på alvor. Logikken hans er som følger: Beslutninger denne regjeringen tar, vil først og fremst påvirke utslippene langt fram i tid. Og i en del saker er jo dette riktig. Blant annet er dette grunnen til at vi allerede nå må slutte å investere i infrastruktur som skaper klimagassutslipp, dersom vi skal nå nullutslippssamfunnet i god tid før 2050.

Klimaminister Helgesen omtaler seg selv i Aftenposten som «flymisbruker» og sier at han har dårlig samvittighet for flyreisene sine. Der treffer han «spot on», for klimaeffekten av norske reisevaner har nemlig blitt undersøkt av forskere på CICERO. Forskningen viser at flyreiser står for over halvparten av den totale klimaeffekten av reisene til oss nordmenn. Årsaken er for det første at fly er det mest forurensende av transportmidlene per personkilometer, og for det andre at vi reiser langt når vi reiser med fly.

Ta Gardermoen: I 2002 hadde flyplassen 13 millioner passasjerer, i 2014 var tallet økt til 24 millioner. Nå bygges flyplassen ut. Men dette er ikke nok for NHO Luftfart, som vil at det i tillegg til dagens to rullebaner skal bygges en tredje, sånn at trafikken skal kunne vokse mer. Da spør jeg samferdselsministeren: Mener han at en utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen vil bidra til å øke eller redusere klimagassutslippene?


Les hele debatten