Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om når forsvarsministeren skal begynne å styrke Forsvaret, slik hun har lovet, og slutte å skylde på sine forgjengere

Datert: 20.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Mitt spørsmål går til forsvarsministeren.

Nylig holdt forsvarsministeren en tale i Oslo Militære Samfund – en tale der hun avlyste Høyres valgkampløfter om mer til forsvar og snakket om endringer innenfor de rammene som er satt, og at finansministeren ikke kan gi henne alle de pengene hun ønsker seg.

Tidligere forsvarssjef og Høyre-venn Sverre Diesen sa om talen at den var et forsvarspolitisk tilbaketog, og Høyre-vennen Janne Haaland Matlary var ikke mindre streng i sin karakteristikk og kalte det traurig lesning.

Forsvarsministeren lovte hundrevis av millioner ekstra til Forsvaret før valget, og da hun tok over, fortsatte hun å øke forventningene. På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen framskyndet hun Forsvarssjefens militærfaglige råd og satte ned en ekspertgruppe som skulle se på hva Forsvaret trenger nå.

Hver gang jeg spør forsvarsministeren om hva som er hennes resultater, har hun to svar. Det ene er at alt som er galt, er de rød-grønnes skyld. Det andre er at forsvarsbudsjettets andel av det totale statsbudsjettet har økt under henne som statsråd. Men alle som har litt kunnskap om forsvarsbudsjettet, vet at det ikke handler om at hun er budsjettvinner, men at det handler om alle de pengene som er bevilget til kampfly. Det er dyrt, det koster mye penger. Hvis ikke forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet hadde økt, hadde det vært noe alvorlig galt med alle de flyene som er kjøpt inn.

Så mitt spørsmål til forsvarsministeren er: Når skal forsvarsministeren begynne å styrke Forsvaret, slik hun har lovet, og slutte å skylde på sine forgjengere?


Les hele debatten