Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om regjeringa vil sikre at kvinner i reproduktiv alder som skal inn i Legemiddelassistert rehabilitering, får tilbod om gratis, langtidsverkande prevensjon, og at dette kan bli tilbydt på ein ubyråkratisk måte, utan at kvinnene treng å søkje om å få dekka utgiftene

Datert: 28.01.2016
Besvart: 03.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringa sikre at kvinner i reproduktiv alder som skal inn i Legemiddelassistert rehabilitering, får tilbod om gratis, langtidsverkande prevensjon, og at dette kan bli tilbydt på ein ubyråkratisk måte, utan at kvinnene treng å søkje om å få dekka utgiftene?


Les hele debatten