Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil sørge for at regjeringskvartalet realiseres som et FutureBuilt-prosjekt

Datert: 01.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Det nye regjeringskvartalet vil bli et av de største, offentlige byggeprosjektene i årene fremover. Det må legges til grunn at et så omfattende og viktig prosjekt realiseres med høye krav til kvalitet, lave eller ingen utslipp både i bygge- og driftsfasen og ikke minst en god innpassing i bymiljøet i hovedstaden. Regjeringskvartalet fremstår som en god kandidat til å bli et av FutureBuilts 50 forbildeprosjekter.

Vil statsråden sørge for at regjeringskvartalet realiseres som et FutureBuilt-prosjekt?


Les hele debatten