Spørretimespørsmål fra Iselin Nybø (V) til finansministeren

Om å rydde opp slik at det urimelige kravet fra Skatt Vest og Skatt Sør frafalles, om at Stavanger konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand må tilbakebetale momskompensasjon på totalt 550 mill. kroner

Datert: 03.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av finansminister Siv Jensen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Skatt Vest og Skatt Sør har fattet vedtak om at Stavanger konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand må tilbakebetale totalt 550 mill. kroner i mottatt momskompensasjon. Dette som følge av endringer i kompensasjonsloven som Stortinget vedtok høsten 2007. Jeg kan ikke se at vedtakene fra Skatt Vest og Skatt Sør er i tråd med Stortingets intensjon eller forarbeidene til lovendringen.

Vil statsråden ta initiativ til å rydde opp slik at det urimelige kravet på 550 mill. kroner kan frafalles?


Les hele debatten