Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener det er behov for å styrke arbeidet med å forebygge psykiske lidelser blant barn og unge og sørge for at skolen oppfyller formålsparagrafens mål om at elevene skal være i stand til å mestre eget liv

Datert: 03.02.2016
Besvart: 03.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): «Sykt perfekt» er en programserie på TV 2 som gir et innblikk i hvordan noen unge jenter i dagens Norge opplever hverdagen sin. Norske jenter bruker mindre rusmidler enn før, de får bedre skolekarakterer enn før, men mange opplever et enormt forventningspress på mange ulike områder, et prestasjonsjag både på skolen og ellers, og flere enn før sliter med dårlig selvbilde og får psykiske plager. Også i Djupedal-utvalgets rapport kan vi lese at presset for mange unge blir for stort. Flere barn og ungdommer er misfornøyd med måten de lever livet sitt på. Flere barn enn tidligere er skuffet over seg selv. Halvparten av jentene opplever at de bekymrer seg for mye, og de siste dagene har vi kunnet lese at bruken av antidepressiva blant unge jenter har doblet seg i løpet av ti år.

Skolen er en viktig arena i barns og unges liv. I skolens formålsparagraf står det bl.a. at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine, men altfor mange barn og unge opplever at de ikke mestrer livet sitt. I dag har Kristelig Folkeparti fremmet forslag om å innføre et undervisningsopplegg på skolens ungdomstrinn som vi har kalt «Livsmestring i skolen». Dette er ikke tenkt som et nytt skolefag, men som en kompetanseressurs etter modell av Den kulturelle skolesekken, i tråd med skolens formålsparagraf, men samtidig løsrevet fra karakterpress og prestasjonsjag.

Mitt spørsmål er om statsråden mener det er behov for å ta grep i norsk skole for å styrke arbeidet med å forebygge psykiske lidelser blant barn og unge, og for at skolen i større grad skal oppfylle formålsparagrafens mål om at elevene skal være i stand til å mestre eget liv.


Les hele debatten