Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan bekrefte at narasin er et antibiotikum, slik forskerne ved Veterinærinstituttet skriver

Datert: 04.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Forskerne Magne Kaldhusdal, Anne Margrete Urdahl og Kari Grave ved Veterinærinstituttet skriver i Nationen 23. desember 2015: 'Narasin er et antibiotikum, men det er ikke slik at alle antibiotika er årsak til den typen resistens vi snakker om her'. Veterinærinstituttet er en virksomhet under Landbruks- og matdepartementet.

Kan statsråden bekrefte at narasin er et antibiotikum, slik forskerne ved Veterinærinstituttet skriver?


Les hele debatten