Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om hva som er statsrådens forklaring på at arbeidskrafttilgangen øker samtidig som arbeidsledigheten øker, med henvisning til at det er normalt at folk velger å forlate arbeidsstyrken når arbeidsledigheten øker, eksempelvis ved førtidspensjonering og lengre utdanning

Datert: 04.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det har vært normalt i det norske arbeidsmarkedet at folk velger å forlate arbeidsstyrken når arbeidsledigheten øker, eksempelvis ved førtidspensjonering og lengre utdanning. Nå øker imidlertid arbeidsstyrken.

Hva er statsrådens forklaring på at arbeidskrafttilgangen øker samtidig som arbeidsledigheten øker?


Les hele debatten