Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren klarer å holde regjeringspartiene samlet og forvalte den brede enigheten om tiltak for å møte flyktningekrisen, med henvisning til at et bredt flertall på Stortinget før jul gikk sammen om en rekke umiddelbare tiltak

Datert: 10.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Brede forlik om viktige saker for landet er en viktig kvalitet i norsk politikk. I møte med store utfordringer viser vi evne til å legge små krangler til side og samle oss om løsninger som er bra for landet.

Derfor gikk et bredt flertall på Stortinget før jul sammen om en rekke umiddelbare tiltak for å møte flyktningkrisen og tiltak for god integrering. En viktig motivasjon var å stå sammen, slik at lokalsamfunn ute i kommunene også kunne møte nye oppgaver og utfordringer samlet, og ikke splittet.

Arbeiderpartiet står fast ved disse forlikene. Det var riktig av Stortinget å gi regjeringen støtte i en vanskelig tid.

Siden forlikene ble inngått, er det skapt dyp tvil om regjeringens vilje og evne til å forvalte denne brede enigheten. Forlikene er ikke fulgt opp med kontakt og forankring av forslag og politisk retning. Begrunnede spørsmål til de 40 forslagene fra regjeringen i romjulen er møtt med kritikk fra regjeringspartiene om at opposisjonen vingler – ja liketil anklage om at vi truer landets grenser. Når sivilsamfunnet, som f.eks. representanter for Kirken, har stilt spørsmål, blir disse møtt med beskyldninger om at Kirken ødelegger velferdssamfunnet. Begge anklagene er naturligvis ute av proporsjoner og slår bare tilbake på regjeringen selv, men de er en del av et mønster de siste ukene som har svekket tilliten mellom Stortinget, regjeringen og viktige deler av sivilsamfunnet.

Hvor har statsministeren vært i disse ukene? I går kom hun – i sin første tilbakemelding til forlikspartnerne – med en melding som sier at regjeringen er på tilbudssiden rundt spørsmål om asyl. Og hun vedgår ved høringsfristens utløp at dette er store og kompliserte sammenhenger, som regjeringen vil trenge tid på å gå igjennom – klokt. Ulike talspersoner for regjeringspartiene har bare de siste dagene sendt ulike meldinger og argumentert mot hverandre. Klarer statsministeren å holde regjeringspartiene samlet i denne saken – og ikke bidra til mer splittelse og svekket tillit i tiden fremover?


Les hele debatten