Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om hvordan det kan føre til mer aktivitet, flere arbeidsplasser og mer trygghet at regjeringen er mye mer opptatt av å slå sammen kommuner enn å sikre gode rammevilkår for norske distriktsbedrifter

Datert: 10.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Det er krevende tider i norsk økonomi. Det er økt ledighet, og det er veldig mye usikkerhet rundt omkring i hele landet. Mange av våre viktigste eksportbedrifter innenfor energi, fisk, skog og turisme ligger i Distrikts-Norge. Det har vært et mål for Stortinget og for tidligere regjeringer å ta hele Norge i bruk, og vi har brukt statens virkemidler aktivt for å hjelpe fram bedrifter slik at de kan skape nye arbeidsplasser, ny aktivitet.

Et av dagens regjerings store prosjekt, som de legger all kraft inn i, er at kommuner skal slå seg sammen – koste hva det koste vil. Det vil mange distriktsbedrifter tape på – ganske mye, faktisk. Vi fikk et varsel fra Ulefos Jernværk i Nome om at de vil tape 2,5 mill. kr på kommunesammenslåing, det vil de få i økte kostnader. I går kunne vi se på NRK at Skistar i Trysil ville få 4 mill. kr i økte kostnader årlig hvis Trysil ble en del av en storkommune. Hvis man går litt lenger nord, kan man se f.eks. Karlsøybruket i Troms. Hvis de blir en del av en storkommune, vil de få økte årlige kostnader på ca. 1,8 mill. kr. Så det er et faktum at mange distriktsbedrifter vil få store, økte kostnader hvis sammenslåingsprosessene til regjeringen lykkes.

Så mitt spørsmål til statsministeren er: Hvordan kan det føre til mer aktivitet, flere arbeidsplasser og mer trygghet at regjeringen er mye mer opptatt av å slå sammen kommuner enn å sikre gode rammevilkår for norske distriktsbedrifter?


Les hele debatten