Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er statsrådens tiltak for å sikre åpenhet og hindre fryktkultur ved norske sykehus

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I DNs reportasje den 23. januar 2016, kalt 'Frykt og avmakt i hvitt', advarer ansatte om en sterk fryktkultur ved norske sykehus. 30 sykehuskilder er intervjuet, og de fleste sier at omfanget er så utbredt at de kaller det et problem i helsevesenet. Sanksjoner rammer oftest tillitsvalgte. Direktør i Helsetilsynet bekrefter at det finnes "endel ondsinnede arbeidskulturer som kan ramme både de ansatte og pasientsikkerheten".

Hva er statsrådens tiltak for å sikre åpenhet og hindre fryktkultur ved norske sykehus?


Les hele debatten