Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Om hvilke planer som finnes for innfasing av Flirt-tog på Trønderbanen

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Ny E6 sør for Trondheim er lovet ferdig utbygd innen 2023. Stortinget har gjennom klimaforliket samtidig slått fast at all vekst i persontrafikk i og rundt de store byene skal tas med kollektiv, gange eller sykkel. For å etablere gode reisevaner og få flere til å velge kollektivt før den nye E6-en står ferdig, er det viktig at gode togtilbud med nye togsett er etablert.

Hvilke planer finnes for innfasing av Flirt-tog på Trønderbanen?


Les hele debatten