Spørretimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til næringsministeren

Om å ta initiativ til en aktivitetspakke for norsk sokkel, med bakgrunn i den rekordhøye arbeidsledigheten som har rammet offshorerelatert næringsvirksomhet

Datert: 11.02.2016
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 17.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Den rekordhøye arbeidsledigheten som har rammet offshorerelatert næringsvirksomhet, trenger nå en nasjonal satsing for å holde aktiviteten oppe. Det er behov for å benytte trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene for å komme med mottiltak. Tiltak knyttet til leting, feltutvikling, vedlikehold og plugging av brønner er sårt tiltrengte aktiviteter i dagens situasjon.

Kan statsråden ta initiativ til en aktivitetspakke for norsk sokkel?


Les hele debatten