Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om statsråden vil ta i bruk rullerande MTB som verktøy for auka sysselsetting innan havbrukssektoren

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Arbeidsløysa innan havbruk er aukande. Eit ubrukt verktøy for auka sysselsetting innan havbrukssektoren er å innføre rullerande MTB.

Vil statsråden ta i bruk dette verktøyet?


Les hele debatten