Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden mener at det er en riktig og villet utvikling for norsk arbeidsliv at faste og trygge jobber byttes ut med usikre og midlertidige jobber

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): De siste tallene fra SSB viser at det har blitt 19 000 flere sysselsatte på deltid, og tilsvarende færre som jobber heltid det siste året. Vi vet at svært mange som jobber deltid, ønsker heltidsarbeid. Tallene viser også at stadig flere blir midlertidig ansatt, samtidig som sysselsettingsgraden går tilbake og arbeidsledigheten stiger. Dette må bety at faste og trygge jobber byttes ut med usikre og midlertidige jobber.

Mener statsråden at dette er en riktig og villet utvikling for norsk arbeidsliv?


Les hele debatten