Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan bekrefte at den rød-grønne regjeringens vedtak om styrking av ungdomstrinnet med 600 nye lærerstillinger fra 2013 ikke er følgeevaluert, og i så fall, hvorfor dette ikke er gjort

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Høsten 2012 vedtok den rød-grønne regjeringen å styrke ungdomstrinnet med 600 nye lærerstillinger fra høsten 2013. I retningslinjene fra departementet ble det slått fast at tiltaket skulle følgeevalueres. I media er vi gjort kjent med at en slik evaluering ikke er gjennomført, og at regjeringen vil stoppe lærersatsingen til tross for at denne har hatt positiv effekt på læringsutbyttet.

Kan statsråden bekrefte at prosjektet ikke er følgeevaluert, og i så fall, hvorfor er dette ikke gjort?


Les hele debatten