Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

Om statsråden vurderer å fortsette å bruke Nasjonalgalleriet til å vise deler av Nasjonalmuseets kunst etter at det nye museet er ferdig på Vestbanetomten

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Bare 7 pst. av kunsten til Nasjonalmuseet vises i dag. Når det nye museet er ferdig på Vestbanetomten, vil opptil 14 pst. av kunsten kunne vises. Det nåværende Nasjonalgalleriet på Tullinløkka er et populært museum med rundt fire hundre tusen besøkende pr. år. Den framtidige bruken av dette når det nye Nasjonalmuseet åpner, er ikke avklart. Det bør være aktuelt å fortsette å bruke Nasjonalgalleriet til å vise deler av Nasjonalmuseets kunst.

Hvordan vurderer statsråden dette, og hvordan vil den videre prosessen bli lagt opp?


Les hele debatten