Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det blir byggestart for Sotrasambandet i 2017, og hvorfor statsråden legger skylden på lokalpolitikerne for kostnadsøkninger når det er hans eget Statens vegvesen som planlegger

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Sotrasambandet skaper mest kø i Bergen. På to år har kostnadene for nytt samband økt med 2,5 mrd. kroner. Det er en stamvei hvor Statens vegvesen har ansvar for planlegging, og det er det at de stiller krav som gjør at kostnadene øker. Den statlige støtten er i dag på 23 pst., like mye som staten selv tar inn i merverdiavgift på prosjektet. Kommunen har bedt om en ny bro og ønsker ikke 100 kroner i bompengeavgift.

Hvorfor legger statsråden skylden på lokalpolitikerne når det er hans eget Statens vegvesen som planlegger, og blir det byggestart i 2017?


Les hele debatten