Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om hvilke nye moment som gjorde at kunnskapsministeren valgte ikke å prioritere en omfattende følgeevaluering av tilskuddsordningen til 600 lærerstillinger i ungdomsskolen

Datert: 18.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I spørretimen 17. februar sa kunnskapsministeren at han ikke valgte å prioritere en omfattende følgeevaluering av tilskuddsordningen til 600 lærerstillinger i ungdomsskolen, og at på det tidspunktet regjeringen overtok, var midlene allerede fordelt til konkrete skoler. Statsråden sa videre at det ikke ville være mulig å gjennomføre en effektstudie i streng forstand. Følgeevaluering var sendt på anbud høsten 2013, men ble så trukket tilbake av statsråden.

Hvilke nye moment gjorde det umulig å gjennomføre evalueringen?


Les hele debatten