Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som er årsaken til at statsråden mener det er behov for å forhindre Juss-Buss i å delta i den rettspolitiske debatten, med henvisning til tildelingsbrevet til Juss-Buss, som slår fast at midler ikke kan benyttes til rettspolitisk arbeid

Datert: 23.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Departementet slår i tildelingsbrevet til Juss-Buss fast at midler ikke kan benyttes til rettspolitisk arbeid. Juss-Buss sier det forhindrer deres rettspolitiske arbeid. De har vært kritiske til regjeringens politikk, bl.a. om å sende fanger til Nederland og behandlingen av asylbarn. Det kan synes som om statsråden ved tildelingsbrevet ønsker å stilne kritikk. Aldri tidligere er slik avgrensning gjort.

Hva er årsaken til at statsråden mener det er behov for å forhindre Juss-Buss å delta i den rettspolitiske debatten?


Les hele debatten