Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om å få en avklaring om de tre bydelene i Groruddalen som ble flyttet til det overfylte Ahus, flyttes tilbake til OUS, med bakgrunn i at man vil kunne planlegge nok kapasitet ved et nytt lokalsykehus på Aker til både å dekke disse og bydeler under Ullevål

Datert: 25.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Bare fem år etter at Aker ble nedlagt som lokalsykehus, går OUS i sitt anbefalte alternativ inn for å bygge nytt lokalsykehus på Aker. Men fordi tre bydeler i Groruddalen ble flyttet til det overfylte Ahus, vil disse med dagens opptaksområder ikke få nye Aker som sitt lokalsykehus. Hvis det avklares tidlig at de tre bydelene flyttes tilbake til OUS, vil det kunne planlegges nok kapasitet på Aker til både å dekke disse og bydeler under Ullevål.

Hvordan ser statsråden på behovet for denne avklaringen, og når vil den skje?


Les hele debatten