Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om varslede kritiske arbeidsforhold ved Notodden sykehus, og hva statsråden foretar seg i saken

Datert: 03.03.2016
Besvart: 16.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Norsk Sykepleierforbund har varslet fylkesmannen i Telemark om kritiske arbeidsforhold ved Notodden sykehus. Fylkeslegen ser alvorlig på saken og har startet undersøkelser. Arbeidstilsynet er varslet etter at ansatte har gått doble og triple vakter i lange perioder. Legene på Notodden har meldt en skriftlig bekymring til ledelsen om situasjonen. For snart ett år siden ble det meldt om liknende forhold ved sykehuset i Skien.

Mener statsråden denne situasjonen er holdbar, og hva foretar statsråden seg i saken?


Les hele debatten