Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til landbruks- og matministeren

Om når man har tenkt å ta virkemidler i bruk for å øke den økologiske produksjonen i landbruket, med henvisning til at regjeringen ikke har lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat

Datert: 02.03.2016
Besvart: 02.03.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Stortinget har hatt mål for økologisk landbruk siden 1999. I 2010 vedtok Stortinget at 15 pst. av landbruket skulle være økologisk innen 2020.

Den økologiske produksjonsformen er med på å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. I tillegg bidrar økologisk landbruk til at forbrukerne får et større mangfold av produkter. For den som skulle være i tvil: Venstre er ambisiøse når det gjelder økologisk landbruk.

For to uker siden overleverte Riksrevisjonen en illevarslende rapport til Stortinget som viser at til tross for målet om å øke den økologiske produksjonen går utviklingen ikke i riktig retning. I 2014 ble bare 4,7 pst. av jordbruksarealet brukt til produksjon av økologisk mat, og kun 2,9 pst. av husdyrholdet var økologisk. Sammenlignet med Sverige og Danmark ligger vi langt etter både i virkemiddelbruk og resultater.

I sin rapport peker Riksrevisjonen på en rekke årsaker: at det økologiske regelverket er for komplekst og uoversiktlig, at stimuleringstiltakene ikke er tilstrekkelig for å øke den økologiske produksjonen, at regjeringen ikke har lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat, og at den generiske markedsføringen av økologisk mat ikke er omfattende nok til å nå ut til forbrukere, distributører, storhusholdninger og dagligvarehandelen.

Denne opplistingen viser at regjeringen egentlig har en rekke virkemidler å ta i bruk for å øke den økologiske produksjonen. Spørsmålet mitt er: Når har ministeren tenkt å ta disse mulighetene og virkemidlene i bruk?


Les hele debatten