Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt situasjonen i norsk bygg- og anleggsbransje er rosenrød, med henvisning til at Skanska tar opp flere forhold, som ordreinngang og muligheten for å sikre norsk kompetanse innenfor anleggsdelen som bygger veier og annen infrastruktur

Datert: 10.03.2016
Besvart: 16.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I sitt svar 26. februar 2016 på skriftlig spørsmål nr. 647 fra representanten de Ruiter, tegner statsråden et rosenrødt bilde av situasjonen i norsk bygg- og anleggsbransje, og ser tydeligvis ingen grunn til bekymring. I Klassekampen 9. mars tar administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød, derimot opp flere forhold i bransjen, som ordreinngang og muligheten for å sikre norsk kompetanse innenfor anleggsdelen som bygger veier og annen infrastruktur.

Mener statsråden at sjefen i Skanska har misforstått situasjonen i sektoren?


Les hele debatten