Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Om fiskeriministerens holdninger til universiteter og forskere er i tråd med regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk

Datert: 10.03.2016
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 16.03.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Fiskeriminister Per Sandberg har i Aftenposten uttalt at han vil ta et oppgjør med 'mørke motkrefter' som svekker norsk fiskerinæring. På direkte spørsmål om hvem det er, svarer han at det er både 'politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia'. Dette er et alvorlig angrep på den akademiske frihet som i Norge er nedfelt i lov.

Er disse holdningene til universiteter og forskere i tråd med regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk?


Les hele debatten