Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Om hvilke tiltak statsråden har satt i verk, eller vil sette i verk, for å avdekke om kvinner på flukt har vært utsatt for kriminelle handlinger og hjelpe dem det gjelder med konsekvensene av slik kriminalitet

Datert: 14.03.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kvinner på flukt er sårbare. Norge har forpliktet seg til å beskytte kvinner på flukt gjennom internasjonale konvensjoner. Mange utsettes for voldtekt, seksuell trakassering og menneskehandel. Blant dem som flykter til Norge er det mange kvinner.

Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, eller vil hun sette i verk for å avdekke om kvinner har vært utsatt for slike kriminelle handlinger og hjelpe dem det gjelder med konsekvensene av slik kriminalitet?


Les hele debatten