Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvordan det nye jordvernmålet blir fulgt opp av regjeringen

Datert: 10.03.2016
Fremsatt av: Janne Sjelmo Nordås (Sp)
Besvart: 06.04.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Stortinget har vedtatt en ny jordvernstrategi som innebærer et mål om at mindre matjord skal bygges ned.

Hvordan blir det nye jordvernmålet fulgt opp av regjeringen?


Les hele debatten