Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva som er begrunnelsen for å utsette målet om universelt utformet samfunn på ubestemt tid

Datert: 29.03.2016
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 06.04.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Universell utforming er moderne, funksjonelt og frigjørende, da mange flere blir selvhjulpne, kan ferdes og bruke samfunnet fritt. I regjeringens nye handlingsplan er målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025, satt av den rød-grønne regjeringen, fjernet. Dette er en klar nedprioritering fra regjeringens side og et alvorlig tilbakeslag for målet om samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede.

Hva er begrunnelsen for å utsette målet om universelt utformet samfunn på ubestemt tid?


Les hele debatten